Marec – mesiac knihy, beseda v knižnici

Marec je mesiac knihy. Túto informáciu už máme všetci pod kožou snáď od detstva. Dnešná moderná doba však čítaniu, poézii, zamysleniu sa medzi riadkami veľmi nepraje. Sme zvyknutí pozerať televízor, film, rolovať stránky na internete, dokonca aj knihu si stiahneme radšej elektronicky. To ale nie je náhrada za vôňu čerstvej tlače, listovania v knihe, kedy môžeme obsah každej jednej strany pomaličky absorbovať. Čítanie knihy nám poskytne nekonečný priestor pre vytváranie si vlastných predstáv a fantázie, premýšľanie, filozofovanie, pre ktorý sa oplatí nájsť chvíľku čas a to pravidelne, nie len v jednom mesiaci v roku. Keďže za rohom máme knižnicu a milú pracovníčku, ktorá sa ochotne podujala pripravovať nám pravidelné stretnutia a besedy na zaujímavé literárne témy, s veľkou radosťou sme túto príležitosť využili. Jedno utorkové dopoludnie sa nám otvorili brány knižnice a niektorí sme do nej vošli po veľmi dlhom čase. Tá atmosféra je však nezabudnuteľná. Ihneď sa vynoria spomienky z detstva, na povinnú literatúru a všetky detské a mládežnícke knižky, ktoré sme kedysi prečítali. Pohodlne sme sa usadili v mäkkých kreslách a vnorili sme sa do sveta kníh prostredníctvom slov veľmi milej pracovníčky, pre ktorú je jej práca poslaním. Čosi sme si povedali o známych osobnostiach Slovenskej literatúry, o časoch, kedy tvorili a dozvedeli sme sa, že veru mnohí z nich nemali ľahký život a pasovali sa takisto  so životnými ťažkosťami. Možno práve tie priviedli ich životnú cestu k písaniu. Taký druh literatúry dokáže čitateľovi mnoho dať. Mali sme možnosť zoznámiť sa s knižkou, ktorá sa na prvý pohľad tvárila ako určená do rúk detí, avšak po prečítaní zopár strán sme pochopili, že poskytuje veľké možnosti na hlbšie zamyslenie sa aj dospelým. Knihu sme zhltli na jeden šup. A nie len to. Tešili sme sa, že môžeme navzájom zdieľať aj hlbšie rozhovory, ktorých témou bolo sebapoznanie. Originálna aktivita ktorá bola pre nás ako na mieru šitá nám pomohla nájsť v sebe aspoň jednu dobrú vlastnosť, či schopnosť, bez ktorej by bol tento svet možno ochudobnený, ak by sme tu neboli. Toto uvedomenie si svojich kvalít pomáha k väčšiemu sebavedomiu, obohacuje vnútorný svet každého z nás. Jarné marcové slniečko presvitalo cez okno a spev vtákov ešte skrášlil aj tak veľmi príjemnú náladu. Za tento zážitok  sme pracovníkom knižnice veľmi vďační a radi sa opäť stretneme pri inej , a veríme že nie menej dôležitej téme.

Add a Comment