Infekčné ochorenia – prednáška v spolupráci s RÚVZ Košice

Infekčné ochorenia – prednáška v spolupráci s RÚVZ Košice

V januári sme uprostred chrípkovej sezóny a preto nám prišlo vhod pripomenúť si zopár informácií a najmä dôležitých upozornení  týkajúcich sa prevencie prenosu infekčných ochorení. Vírusy a baktérie sú síce maličké, ale dokážu spôsobiť obrovské problémy. Dozvedeli sme sa aj niečo o histórii a rôznych pandémiách, s ktorými sa ľudstvo stretlo a veru niektoré z nich vymietli veľkú časť populácie. Spomenuli sme tie najrozšírenejšie infekcie, povedali sme si ako sa prenášajú, aké ťažkosti môžu spôsobiť a takisto aj ako sa pred nimi chrániť. Vďaka moderným zobrazovacím prístrojom sme mali možnosť na fotografii vidieť, ako vyzerá vírus tuberkulózy, či chrípky.  Našťastie sme v modernej dobe, kedy  lekárska veda  napreduje svetelnou rýchlosťou a na mnohé ochorenia ktoré boli kedysi veľmi nebezpečné, dnes už existujú lieky.  To ale neznamená, že aj v súčasnosti nás tieto miniatúrne stvorenia nedokážu veľmi potrápiť. Veľkú úlohu pri prevencii hrá očkovanie a stále platia naše dobre známe základné hygienické návyky a rituály, ktoré by mali byť zvnútornenou súčasťou každého z nás. Tými sú umývanie a dezinfekcia rúk a priestoru v ktorom trávime čas, používanie vreckoviek, dnes už aj respirátorov a rúšok a hlavne nezabúdame na ohľaduplnosť k iným v čase, keď sa cítime chorí. Ak by sme všetci boli disciplinovaní a dôslední, vedeli by sme s prenosnými ochoreniami zatočiť.  Prevenčné a osvetové aktivity a prednášky týkajúce sa zdravia, životného štýlu a aktuálnych problémov vždy radi privítame a  majú u nás svoje  stále miesto.