Prednášky, aktivity, prevencia

Šíriť osvetu, vzdelávať sa, naučiť sa stále niečo nové, či zopakovať si to, čo si myslíme že už dávno vieme, nie je nikdy na škodu a hlavne ak sa to týka toho najdôležitejšieho čo máme- života a zdravia. Preto sme nadviazali na šnúru vzdelávacích a prevenčných prednášok a aktivít  a opäť sme privítali medzi nami pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré si napriek pribúdajúcej práci našli čas zorganizovať pre nás prednášky s veľmi zaujímavými, aktuálnymi a originálnymi témami. Nevynechali ani praktické cvičenia a ukážky. Jednou z nich bola aj atraktívna téma, ktorá v posledných mesiacoch hýbe celým svetom- ochorenie a prevencia  COVID-19. Prostredníctvom obrázkov a hĺbkovému odbornému výkladu sme sa dozvedeli ako celý mechanizmus prieniku vírusu do nášho tela funguje. V ktorom orgáne či časti tela sa  môže udomácniť, čo dokáže spôsobiť a hlavne akými účinnými spôsobmi sa môžeme takéhoto nevítaného hosťa vyvarovať. Ujasnili sme si, ako fungujú vakcíny, povedali sme si  niečo o historických udalostiach súvisiacich s rôznymi epidémiami vo svete a ako sa s nimi doposiaľ ľudstvo vysporiadalo. Aj vďaka detailnej fundovanej prednáške pani doktorky si vieme viac priblížiť a nazrieť s lupou na mikrosvet, ktorý je súčasťou nášho prostredia, či tela, a ktorý nám v poslednej dome tak zamiešal karty v našich životoch.

Druhá prednáška bola venovaná poskytovaniu prvej pomoci a to pri príležitosti septembrového medzinárodného dňa prvej pomoci. Hoci sme si túto tému zopakovali a priblížili aj my sami, oceníme odborné dovysvetlenia a praktické ukážky. Ozrejmili sme si, čo robiť a ako sa zachovať, ak by sa stala akákoľvek nehoda, úraz, havária, zlomenina, popálenina, či zasiahnutie elektrickým prúdom. Ako previesť umelé dýchanie, či masáž srdca, na ktoré číslo volať v prípade akútneho nebezpečenstva, alebo ohrozenia života či zdravia. Na záver sme si pozreli aj vtipné hrané, či kreslené videá, ktoré pre propagáciu tejto veľmi dôležitej témy pripravili známe osobnosti. Pri nôtení pesničky o poskytnutí prvej pomoci kreslenému Jánošíkovi sa nám jednotlivé kroky oveľa ľahšie zapamätajú a zafixujú. Hoci si takúto príležitosť veru nikto z nás neželá,, ak už by sa niečo stalo doma, alebo kdekoľvek, možno si práve v takejto chvíli vylovíme z pamäte, čo sme sa naučili a niekomu tým zachránime život alebo zdravie.

Niektorí z nás už majú podobnú skúsenosť s poskytnutím prvej pomoci blízkym, iní boli doposiaľ takéhoto zážitku ušetrení.  Tak či onak, nezaškodí nám byť pripravení na podobnú situáciu, nebáť sa a neváhať pridať záchrannú pomocnú ruku..