Projekt „Naše mesto“ (Nadácia Pontis)

Združenie príbuzných a priateľov Radosť sa opäť zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis n. o. s názvom Naše mesto. Projekt mal prebiehať od 12.6 do 13.6.2015, ale nakoľko sme nezískali externých dobrovoľníkov, svojpomocne sme pracovali vo štvrtok 18.6.2015, piatok 19.6.2015 a nedeľu 21.6.2015.

Projekt naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, do ktorého sa zapájajú firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdanie skúsenosti a vedomostí. Účelom podujatia nie je len personálnej pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.  (zdroj: http://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/)

V rámci projektu sme si určili za cieľ skrášliť a esteticky upraviť priestory strediska a to: vymaľovať chodbu a kanceláriu prvého kontaktu, umyť všetky okná a radiátory. Keďže bola kancelária vyprataná, využili sme túto príležitosť a položili sme novú plávajúcu podlahu.  Od Nadácie Pontis sme získali grant vo výške 50eur, ktorý bol určený na nákup maliarskeho materiálu a čistiacich prostriedkov potrebných na prácu.

Do aktivít sa zapojili štyria pracovníci zduženia, dvaja klienti a traja dobrovoľníci z radu príbuzných a známych, ktorí aktívne svojimi manuálnymi zručnosťami prispeli k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, zvýšili spokojnosť a pohodu svojich klientov. Veríme, že vďaka možnosti zúčastniť sa podujatia Naše mesto sa budeme v našich priestoroch cítiť lepšie.

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje za podporu aktivít Nadácii Pontis.

Spracovala: Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálny pracovník ZPP Radosť

Fotodokumentácia:

Add a Comment