„Závislosti“- prednáška oz. „Slovensko bez drog“

Závislosti či už na cigarete, káve alebo čokoláde sú u mnohých z nás našimi vernými spoločníkmi. Niekedy si uvedomujeme svoju závislosť viac, inokedy menej. Isté však je, že akákoľvek „málo nebezpečná“ je, do istej miery ovplyvňuje a obmedzuje náš život a častokrát neprospieva ani nášmu zdraviu. Je preto vhodné, ak sa občas zamyslíme nad tým, či je naozaj nevyhnutné  každý deň za obedom zjesť tabuľku čokolády, alebo vyfajčiť krabičku cigariet. Vždy by sme za svojimi závislosťami mali hľadať vnútorný problém, ktorý je ktorý žiadna sladkosť, ani nikotín nevyrieši. V prípade, že sme si svojej závislosti vedomí, je možné prinajmenšom vymeniť jej objekt za zdravší ekvivalent a napríklad miesto obľúbenej čokoládovej tyčinky si dať ovocie, prípadne aspoň znížiť počet cigariet na deň. Náhradná činnosť mnohokrát pomôže aspoň prejsť z deštrukčnej závislosti na závislosť na prospešnej aktivite- napríklad na cvičení, ktoré produkuje endorfíny- neurotransmitery, ktoré pozitívne ovplyvňujú našu emocionalitu. Takto sa môžeme dopracovať k dobrej nálade a zároveň vyšportovanému telu a vyššiemu sebavedomiu.

Košice, RS Radosť, 6.jún 2019

Add a Comment