Vedecko populárna prednáška o biomateriáloch

Viete, čo sú to biomateriály? My sme nevedeli. Ale vďaka Ing. Diane Horkavcovej, Ph. D., vedeckej pracovníčke Ústavu skla a keramiky pôsobiacej na Vysokej škole chemicko – technologickej v Prahe to už vieme. V štvrtok 23. júla 2020 nám porozprávala nielen o tom, čo biomateriály sú, ale aj na čo sa používajú a z akých materiálov sa vyrábajú. V úvode prednášky sme si pozreli krátke animované video o reštaurátorovi Sixtínskej kaplnky, ktorý sa nešťastnou náhodou pošmykol a spadol z vysokého lešenia. Vybil si zuby, zlomil si chrbticu, vykĺbil rameno… Ostala z neho „kalika“. Na pomoc mu však prišiel tým lekárov, ktorý mu pomocou zubnej náhrady opravili vybité zuby, pomocou kovových skrútok spevnili zlomené kosti, či voperovaním umelého kĺbu prinavrátili schopnosť ohýbať nohu… Následne sme sa pomocou jej pútavého rozprávania a prezentácie preniesli do laboratória, kde sa uskutočňujú pokusy, ktorých cieľom je vytvoriť odolné a trváce materiály, z ktorých sa následne vyrábajú už vyššie spomenuté zubné náhrady, umelé kĺby, či medzistavcové platničky.

V závere sme zhodnotili, že je super, že sú ľudia, ktorí investujú svoj čas, energiu a nadšenie do skúmaniu a vytváraniu nových materiálov. Nepochybne je to proces dlhodobý, ktorého výsledky sa dosahujú až po niekoľkých rokoch. Ale výsledkom ich snahy a úsilia je skvalitnenie života ľudí, ktorí v dôsledku ochorenia, úrazu či nehody prišli o schopnosť sa hýbať a byť v bežnom živote sebestační.

Add a Comment