Vďaka ČSOB nadácii „Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií“

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ sa v snahe pomôcť klientom trpiacim duševnými chorobami zapojilo do výzvy ČSOB nadácie. Vďaka jej podpore klienti absolvovali 34 cvičebných hodín a rekondičný pobyt, ktorý im pomohol vytvoriť si pozitívnejší vzťah k pohybu a zlepšiť telesné a duševné zdravie.

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice. Pomáha ľuďom ktorým duševná porucha sťažila život a tak majú problém integrovať sa do spoločnosti, nájsť si prácu alebo pokračovať v štúdiu. Prevádzka strediska je možná vďaka spolupodieľaniu sa Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto sme sa Radosť zapojila do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt „Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii, ktorý bol úspešne schválený. Jeho cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného zdravia klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie a pod.

Od januára až do konca mája sme absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. Cvičenie prebiehalo pod odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich klientov bola nízka, začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme prešli na skákanie na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby sme sa uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku.

Add a Comment