Umenie z Radosti

Umenie z Radosti

Dnes sme slávnostne otvorili výstavu prác našich klientov v priestoroch knižnice na Hemerkovej ulici na Sídlisku KVP – Verejná knižnica Jána Bocatia – pobočka KVP.
Po úvodnom slove pani riaditeľky sa nám prihovorili poslanci MČ KVP – Iveta Adamčíková , Milan Pach a Marián Podolinský. Hudobné pásmo mal pod palcom pán Klein a klienti. Následne sa nám prihovorila naša Leonka, ktorá predniesla básne zo svojej vlastnej tvorby. Po ukončení „oficialít“ sme sa presunuli k vystaveným prácam a v družnej debate strávili príjemné chvíle.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k bezproblémovej organizácii a priebehu podujatia.
Zvlášť sa chceme poďakovať knižnici Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a jej ústretovým pracovníčkam za spoluprácu pri príprave výstavy a poskytnutie útulných priestorov.
A čím je tvorba našich klientov „špeciálna“?
Možno si poviete: „Čmáranice.“, „Načo je to dobré?“, alebo: „Takéto aktivity vykonávajú deti v škôlke.“…
No opak je pravdou. Aj táto „neumelecká“ činnosť má v rehabilitácii ľudí s duševným či mentálnym ochorením svoj význam.
Prostredníctvom látok, výstrižkov z novín, rôznych druhov papiera, gorálok, hliny, moduritu či iných tvorivých materiálov posilňujeme u týchto ľudí tvorivosť, spontánnosť, fantáziu, či estetickosť. Štetce, fixy, voskovky alebo len obyčajné pastelky predstavujú prostriedok na vyjadrenie ich emócii, citov, či vnútorných konfliktov – ktoré by bolo pre nich inak náročné vyjadriť slovne.
Podpora jemnej motoriky, pamäte, sústredenia či vnímania je tiež nezanedbateľná, keďže sú ovplyvnené dlhodobým užívaním rôznych psychiatrických liekov.
Tak ako pre nás „zdravých“ ľudí, aj pre ľudí s duševným ochorením je potrebné vidieť za sebou výsledok svojej práce a investovanej energie. Práve produkt ich činnosti – maľba, koláž, ušitý výrobok, či model z hliny a následná pozitívna spätná väzba v nich buduje hrdosť na svoju snahu. Napomáha budovať ich sebadôveru, sebahodnotenie, sebavnímanie a prispieva tak k celkovému rozvoju osobnosti jedinca.
Pri takýchto aktivitách trávia efektívne svoj čas a zároveň relaxujú. Popri triedení myšlienok počas procesu tvorby zároveň prekonávajú vnútorný stres a nepokoj, posilňujú tak svoje sebaprežívanie a sebavnímanie.
Ak sme vo Vás vzbudili zvedavosť, neváhajte navštíviť knižnicu počas jej otváracích hodín:
Pondelok: 08:00 – 19:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08:00 – 19:00
Štvrtok: 08:00 – 19:00
Piatok: 08:00 – 19:00
Sobota: ZATVORENÉ