Sprievodné aktivity k putovnej výstave „Cesta môjho zotavenia“

Sprievodné aktivity k putovnej výstave „Cesta môjho zotavenia“

Šíriť povedomie o duševnom zdravý je nesmierne dôležité. Možnosti, ako robiť osvetu je mnoho. No najautentickejší spôsob preniknúť do problematiky je osobná konfrontácia. Putovná výstava „Cesta môjho zotavenia“ ponúka možnosť vcítiť sa do pocitov, prežívania a zvládania ochorenia prostredníctvom prác autorov s duševným ochorením. V rámci aktuálne prebiehajúcej výstavy sme v spolupráci s Denným stacionárom UNLP a Denným centrom pre seniorov zorganizovali sprievodné aktivity, ktorých cieľom bolo prepájať komunity a prispieť k destigmatizácii spoločnosti v oblasti duševného zdravia.

V stredu 15. februára a v pondelok 20. februára si klienti nášho zariadenia v priestoroch pobočky knižnice na Triede SNP pripravili prezentácie o významných slovenských a košických umelcoch. Naši klienti vystúpili zo svojich komfortných zón a neznámym ľuďom priblížili osudy a tvorbu umelcov. Na ich príklade poukázali na to, že vnímanie sveta môže byť mnohotvaré. Že nie všetko, čo nás v živote postretne v nás musí vyvolávať len pozitívne emócie a vonkoncom sa nám nemusí páčiť. No dôležité je priať a akceptovať inakosť. Inakosť umeleckých diel. Inakosť osobností. Inakosť ľudských duší.

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať všetkým umelcom, ktorý prostredníctvom svojich diel odhalili svoju dušu. Zároveň naše poďakovanie patrí všetkým, ktorých téma oslovila a boli ochotní nahliadnuť do jej zákulisia.