„Šialený? No a!“

„Šialený? No a!“

Vedeli ste, že

  • jeden zo 4 študentov trpí silným stresom, ktorý spôsobuje závislosti, depresie a úzkostné poruchy?,
  • 75% všetkých duševných ochorení prepukne do 24. roku veku?,
  • 8 – 10 rokov po vypuknutí prvých symptómov duševného ochorenia vyčkávame, a až tak vyhľadáme odbornú pomoc?.

O tom a o mnohom inom bolo stredajšie informačné stretnutie s Ing. Janou Hurovou, PhD., riaditeľkou zariadenia Integra, o. z. z Michaloviec. Spolu so svojím odborným tímom poskytuje chránené bývanie, sociálnu rehabilitáciu a lekársku službu ľuďom s duševným ochorením. Okrem týchto činností sa venujú aj preventívnemu programu „Šialený? No a!“.

Hoci znie názov programu rozpačito, jeho zámer je ušľachtilý. Je totiž zameraný na podporu duševného zdravia u študentov vo veku 15 – 20 rokov. Tím pozostávajúci z moderátora a experta navštevuje školy a prostredníctvom neformálneho vzdelávania šíri osvetu. Za svoje aktivity získali ocenenie občianskej spoločnosti od EHSV.

V súčasnosti hľadajú osobných a odborných expertov, ktorí posilnia ich tím. Pretože prevencia má zmysel.

Stránka sa aktualizuje