Projekt mesta Košice „Dobrý trolejbus“

Sme síce neveľké združenie, avšak so smelými ambíciami a cieľmi a preto využijeme každú príležitosť, ktorá sa nám naskytne na to, aby naša práca a poslanie, v ktorom sme našli zmysel, bolo viditeľné pre stále viac ľudí a zaujalo tých, ktorí by sa k nám možno chceli tiež pridať. Tento krát sa nám to podarilo prostredníctvom akcie Mesta Košíc pod názvom „Dobrý trolejbus“, v ktorom sme počas jeho tradičnej premávky predstavili cestujúcim  našu doterajšiu činnosť, vízie a poslanie. Veríme, že sme oslovili sme nielen cestujúcich, ale aj všetkých, ktorí si niečo o tejto propagačnej akcii niečo prečítali v lokálnych médiách. Možno sa  dozvedeli, že práve v mestskej časti, v ktorej bývajú, existuje zariadenie, v ktorom nám záleží na tom, aby sme pomohli ľuďom so zdravotným hendikepom a ak sami pomoc nepotrebujú, radi sa so svojou chuťou pomôcť s nami podelia.

Košice, 13.5.2019

Add a Comment