Príroda Karpát – Návšteva Východoslovenského múzea

Posledné dni a týždne, ktoré máme z dôvodu „vynúteného pokoja“ za sebou, neboli také pestré a plné zážitkov, na aké sme obyčajne zvyknutí. Preto sme uvoľnenie opatrení privítali s veľkou radosťou, a vybrali sme sa na prvé zaujímavé miesto, ktoré sa nám ponúkalo – a to technické múzeum v Košiciach. Keďže sme uplynulé dni v našom zariadení venovali  v rámci aktivít vedomostným súťažiam, kvízom a prezentáciám na tému naša Zem, aktuálna prírodovedná expozícia v technickom múzeu nám prišla vhod. Kultúrne ustanovizne, ako je táto, majú vždy čo ponúknuť, hoci ich navštevujeme pravidelne. Prostredníctvom prehliadky na zaujímavú tému „Príroda Karpát“ sme sa preniesli niekoľko miliónov rokov dozadu a vnorili  sme sa do prehliadky prírody, rastlinstva a zvierat vtedajšej doby. Pripomenuli sme si históriu vývoja našej planéty, prezreli i sme si expozíciu našej slnečnej sústavy a Zemi v originálnej 3D verzii, zopakovali sme si názvy všetkých našich planét a základné vedomosti o tom, ako funguje usporiadane nášho sveta. Mali sme možnosť nazrieť do vzniku hornín a minerálov, do ríše skamenelého sveta, ako aj zoologických exponátov. Nechali sme sa uniesť aj krásami dnešnej  prírody, drahých kameňov a nerastov, ako aj spevom vtáčikov našich záhrad a lesov, ktoré nám poskytla zvuková a vizuálna prezentácia.  Skúmali sme a porovnávali geologické, floristické a faunistické zloženie karpatskej prírody. Sprievodné materiály a videá nám rozšírili možnosti a ponúkli zatraktívnenie našich interných aktivít. Pokochali sme sa prírodným bohatstvom, oprášili vedomosti a všeobecný rozhľad týkajúci sa tejto témy. Dokonca nás obdarili aj malými prezentami- knižkou o liečivých rastlinách, DVD- čkom s prírodovedným dokumentom, ku ktorým  sa ešte určite vrátime. Aj vďaka tejto návšteve múzea sme opäť nadobudli príjemný pocit možnosti estetického zážitku a pomocou neho rozšírili naše obzory a celkové vnímanie prírody a života okolo nás. Podobné príjemné chvíle si nenecháme ujsť ani v blízkej budúcnosti a využijeme každú možnosť pre obohatenie našich dní.

Košice, 13.jún 2020

Add a Comment