Príprava na deň matiek

Druhá májová nedeľa je tradične venovaná naším mamám, mamkám, mamičkám. Tieto krehké osôbky nás sprevádzajú životom a predstavujú pre nás pevný pilier, na ktorý sa môžeme kedykoľvek obrátiť. Stoja pri nás v dobrom i v zlom, trpezlivo znášajú naše nálady a maniere.

Aj my v Radosti si uvedomujeme, čo všetko pre nás robia. Nezabudli sme na ich deň. Chceli sme ich potešiť niečím výnimočným. Popustili sme uzdu svojej fantázie a za pomoci farebných papierov, nožníc či lepidla sme vyrobili pohľadnice, do ktorých sme úprimne vpísali naše slová vďaky za ich starostlivosť, lásku, obetavosť a pomoc.

Milé naše mamky. Hoci sa vám môže zdať, že mnohé veci, ktoré pre nás denne robíte berieme ako samozrejmosť, nie je to tak. Sme vám vďační za vašu oporu a lásku, s ktorou sa o nás denne staráte a pomáhate nám zvládať nástrahy života, aj keď sme už dávno prekročili vek dospelosti. Za to a ešte omnoho viac vám patrí naša vďaka a úcta.

Add a Comment