Preventívne aktivity RÚVZ v Košiciach

Preventívne aktivity RÚVZ v Košiciach

Marcové dni sa v Radosti niesli v znamení prevencie. V našich priestoroch sme opäť privítali zanieteného lekára a pracovníka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, MUDr. Maxima Kojša. V utorok 7. marca nám priblížil závislosť na tabaku, alkohole a kofeíne. Oboznámil nás s rizikami užívania spomenutých látok a o ich vplyve na náš organizmus.

Rovnako zaujímavá bola aj prednáška o diabete vo štvrtok 9. marca. Ako sme sa dozvedeli, toto metabolické ochorenie dokáže značne obmedziť život a preto mu je lepšie primeranou životosprávou predchádzať.

Málokto vie, že tretí marcový týždeň je venovaný mozgu. O tomto záhadnom a dôležitom orgáne sa niesla prednáška v pondelok, 13. marca. Cieľom prednášky bolo upriamiť pozornosť klientov na kľúčový orgán ľudského organizmu – na jeho činnosť, možné ochorenia a najmä cvičenia na jeho správne fungovanie.