Pohovorme si o depresii

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila 7. apríl za deň zdravia a pri tejto príležitosti Združenie príbuzných a priateľov ,,Radosť“ spolu s klientmi Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami, Regionálneho občianskeho združenie ODOS (Otvorme dvere otvorme srdce) a s MUDr. Dagmar Breznoščákovou PhD., viceprezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, zorganizovali diskusiu o problematike depresie.

Dôležitosť rehabilitácie ľudí s duševnými poruchami a osvety vo verejnosti ako prevencie duševného zdravia, vysvetlila Mgr. Drahoslava Kleinová. Zrozumiteľne obsiahnutú odbornú prednášku MUDr. Breznoščákovej, obohatenú rôznymi mýtami o týchto chorobách spolu so vstupmi našich klientov, boli pre poslucháčov nádejou, že choroba je liečiteľná a kvalita života týchto ľudí nemusí byť znížená.

Toto prínosné podujatie sa uskutočnilo vo vznešenom prostredí – v historickej sále Košického vládneho programu na Hlavnej ulici. S rozhovorom o depresii pokračovala MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. a Mgr. Drahoslava Kleinová v rádiu Lumen a TV Naša.

Pravidelné získavanie informácií o tejto téme mnohým ľuďom uľahčí a možno aj zachráni život. Zbavovaním sa predsudkov a destigmatizáciou voči psychicky chorým a odborníkom z odboru psychiatrie sa dokáže prispieť k prevencii duševných porúch. Za úvahu by stálo prípadné odporúčanie zavedenia vyučovacieho predmetu „Moje zdravie“ na školách už od malička.

Rapídne narastanie depresií a suicidií zamedzí možno aj komplexná starostlivosť o zdravie duševné, duchovné a telesné.

Autor/zdroj: Klienti a rodičia ZPP Radosť
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 11.04.2017 11:00
Upravené: 10.05.2017 14:57

Add a Comment