Participujeme s MČ KVP

Už niekoľko rokov sídli naše združenie na sídlisku KVP. Sme vďační, že nás miestna časť podporuje poskytnutím symbolického nájomného za prenajaté priestory a ústretovým prístupom.

My sa na oplátku snažíme revanšovať naším zapájaním do rôznych sídliskových aktivít. Jednou z nich je každoročne organizovaná komunitná akcia pod názvom „Deň čistého KVP“. Po kovidovej prestávke sme sa v sobotu 9. apríla 2022 stretli, aby sme očistili sídlisko od smetia. Sáčky, použité rúška či respirátory, ohorky z cigariet i PET fľaše. To všetko a ešte viac „krášli“ rôzne časti nášho sídliska. Spolu s dobrovoľníkmi – obyvateľmi sídliska sme sa preto o deviatej hodine stretli pred miestnym úradom. Rozdelili sme sa do skupín a rajónov, vyfasovali sme vrecia a ochranné rukavice a hor sa do práce! Naši klienti sa pustili do zveľaďovania priestorov v okolí mostov. Práca nám šla od ruky. Aj napriek dažďu, ktorý sa z neba spustil sme urobili kus dobrej roboty. Veríme, že vyčistené prostredie nás bude sprevádzať čo najdlhšie.

Inou aktivitou, ktorou sa snažíme pomôcť MČ je aj roznášanie časopisu – občasníku KVaPka. Tento časopis informuje obyvateľov sídliska o aktuálnych novinkách, udalostiach a aktivitách v mestskej časti, rokovaniach miestneho zastupiteľstva a pod. Naposledy sme zabezpečili distribúciu časopisu pre obyvateľov Wuppertálskej ulice. Táto činnosť nás nesmierne bavila a cítili sme sa byť užitoční. Sme radi, že aj keď len takto symbolicky, môžeme byť prospešní pre spoločnosť, v ktorej žijeme.

Add a Comment