Ľudské práva

Ľudské práva

Témou utorkových aktivít v Radosti boli ľudské práva. Diskusia počas komunity bola nielen emotívna, ale aj poučná. Pripomenuli sme si ich význam, analyzovali sme ich z rôznych uhlov pohľadu. Hoci sa môžu zdať ako samozrejmé, nie vo všetkých krajinách sú dodržiavané – to si niektorí z nás uvedomili pri porovnávaní ich dodržiavania na Slovensku a v zahraničí.
Osobitný zreteľ sme venovali dodržiavaniu ľudský práv zdravotne znevýhodnených ľudí.
Následne sme sa presunuli do ateliéru, kde sme v rámci záujmovej aktivity s prvkami arteterapie umelecky znázornili práva, ktoré sú pre nás dôležité. Keďže téma to je široká, pokračovali sme v nej a počas poobednej aktivity.