Tanečná zábava v Dome umenia 2.3.2014

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, tancovačiek a plesov. Aj preto sa Rehabilitačné stredisko „Radosť“ rozhodlo zúčastniť tanečnej zábavy v Dome umenia, ktorá sa konala v nedeľu 2.3.2014 s oficiálnym začiatkom o 17.00 hodine. Zábava bola určená pre klientov, rodičov, sponzorov a dobrovoľníkov RS „Radosť“ s cieľom utužiť vzájomné vzťahy medzi klientmi navzájom, ale taktiež aj s rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi. Upevniť si osvojené základy spoločenského správania a v neposlednom rade oddýchnuť si, zabaviť sa, stráviť príjemný večer a načerpať nové zážitky.

Účastníci zábavy sa začali schádzať okolo pol piatej. Na prvom poschodí sme mali vyhradené osobitné priestory, kde nás čakal krásne prestretý stôl. Tanečnú zábavu slávnostne otvoril Mgr. art. Vladislav Klein krátkym príhovorom. RS „Radosť“ zabezpečilo občerstvenie a  nás hneď na úvod čakalo chutné predjedlo. Hudobná kapela už medzitým veselo vyhrávala a tak občerstvení a plní sily, sme sa vybrali na parket. Chlapci neváhali a hneď pozvali dievčatá do tanca. Tancovalo sa v pároch aj v skupinkách, striedali sa rýchle aj pomalšie pesničky. Medzi jednotlivými kolami boli krátke prestávky, ktoré sme využili nielen na oddych, ale aj na vzájomné rozhovory a utužovanie vzťahov.

Po niekoľkých tanečných kolách sa servíroval hlavný chod – chutné špízy. Samozrejme na stole nesmela chýbať ani sladká dobrota a to sladké šišky. Počas väčšej prestávky sme si zaspievali naše obľúbené pesničky, nesmela chýbať ani hymna združenia Obavy, keď srdce trápia nás. Hudobne nás na gitare sprevádzal pán R. Čurilla.

Každé tanečné kolo bol parket plný. Všetci sme si naplno užívali tanec a hudbu, no čas rýchlo ubiehal, blížila sa deviata hodina a s ňou aj koniec zábavy. Prišiel čas rozlúčiť sa a tak v dobrej nálade a prijemné unavení sme sa pobrali domov.

Fotodokumentácia z Tanečnej zábavy

Mgr. Mária Mitriková