Aktivity v RS Radosť – Na fotkách: vedenie, sociálni pracovníci, klienti, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a hostia

Varenie – IP

Tvorba výrobkov

Projekt Orange

Prednášky s odborníkmi

Cvičenie – projekt ČSOB

Ping-pongový turnaj

Prechádzky v prírode

Aktivity na rozvoj osobnosti a sociálnych zručností

Karneval

Relaxácia

Návšteva iných organizácií v ZPP Radosť