Aktivity v teréne a vystúpenia klientov – Na fotkách: vedenie, sociálni pracovníci, klienti, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a hostia

Vianočná kapustnica

Prezentačno-predajná výstava

Stánky U.S.Steel 2016

Zbierka Nezábudky

Svetový deň zdravia

Výmenník Wuppertálska

Vystúpenie v OZ Barlička

Športový deň – Integra

Športový deň – Facilitas

Kurz prvej pomoci 2016

Púšťanie RC lietadiel

Vystúpenia v DSS