Náš časopis

Časopis pre Radosť:
Ročník 2010 Časopisu pre Radosť predstavuje jeho znovuzrodenie po viacerých rokoch. Obsahom časopisu je tvorba našich klientov – literárna a výtvarná činnosť, ich postrehy, nápady, názory, dojmy a zážitky z rôznych realizovaných aktivít strediska. Je nepredajný a na jeho grafickej a formálnej úprave sa aktuálne podieľajú Mgr.Silvia Baluchová, Eva Pallová

Ročník 2010:

Ročník 2011:

Ročník 2012

casopis radost 1

casopis radost 2

Ročník 2013

casopis 1 – 2013

casopis2_2013

Ročník 2014

casopis_1_2014

casopis_2_2014

Ročník 2015

Casopis_PreRadost_1_2015

Casopis_PreRadost_2_2015

Ročník 2016

Casopis_PreRadost_1_2016

casopis_PreRadosť_2_2016

Časopis pre Radosť 2018
Časopis pre radosť 2019
časopisPreRadosť2020