Aktivity

V Rehabilitačnom stredisku Radosť sa u klientov zamestnanci podieľajú na rozvoji a nácviku týchto aktivít a činností:

Rozvoj pracovných zručnostíErgoterapia:
varenie a príprava ľahkých jedál, vyšívanie, zašívanie, šitie na stroji, žehlenie, pranie, udržiavanie poriadku v zariadení, starostlivosť o kvety, …
gardenterapia – starostlivosti o záhradu, zberu a spracovaniu byliniek, starostlivosť o kvetinový záhon…

Nácvik hudobných činnostíMuzikoterapia:
nácvik ľudových a cudzojazyčných piesní, hra na ľahkozvládnuteľných rytmických hudobných nástrojoch, rozvoj talentovaných klientov v hre na hudobné nástroje, sólový a zborový spev,…

Výtvarná umelecká tvorbaArteterapia:
samostatná a skupinová práca, usporadúvanie výstav, práca s hlinou (úžitková keramika), výtvarné techniky – vosková batika, maľba na drevo, sklo, hodváb, pletenie košíkov, vyrábanie mydiel a výrobkov z prírodných materiálov …

Prezentácia naučených hudobných činností:
verejné kultúrne vystúpenia hudobnej skupiny „Pre radosť“ v kluboch dôchodcov (v spolupráci s Pacientskou organizáciou „Pohľad“)

Nácvik tanečných a pohybových prvkovTanečná terapia:
osvojenie prvkov z klasického, ľudového a moderného tanca, pohybové aktivity,…

Rozvoj praktických zručností, schopností a návykov:
nácvik telefonovania, vybavovania žiadosti a iných úradných formalít, starostlivosť o zovňajšok, osobnú hygienu, vkus – nevkus, nácvik spoločenského správania, základy stolovania, práca s financiami a finančné hospodárenie, základy práce na počítači,…

Rozvoj komunikácie a asertívneho správania:
komunikačné, interakčné, kooperatívne, rolové hry, aktivity na rozvoj skupiny a sebapresadzovanie sa v nej, nácvik modelových situácií, činnosti podnecujúce vyjadrovanie emócií,…

Rodinná sociálna terapia:
služby rodinným príslušníkom, víkendové pobyty, výlety a iné aktivity, návštevy koncertov